Piotr Flak
tel. +48 pokaż numer
Izabela Filipczyk
tel. +48 pokaż numer

FUTURE A S.A.
ul. Tarnogórska 241, 44-105 Gliwice
KRS 0000386598
Kapitał zakładowy:
14 457 700 zł (w całości opłacony)

FUTURE B S.A.
ul. Tarnogórska 241, 44-105 Gliwice
KRS 0000434779
Kapitał zakładowy:
9 857 000 (w całości opłacony)

FUTURE energia z wiatru

Barzowice 07.2015 - Erekcja turbiny wiatrowej GE Tacke 1,5 MW
Future A S.A. i Future B S.A. są spółkami akcyjnymi powołanymi w celu inwestowania w energetykę rozproszoną. Celem ich jest dostarczenie kapitału dla projektów budowy wiatraków o mocy 2MW oraz pomnożenie tego kapitału poprzez zyski z produkcji zielonej energii.
Aby przyspieszyć proces pozyskiwania wszelkich dokumentów i pozwoleń zlecamy te pracę najlepszym na rynku fachowcom dającym gwarancję zrealizowania projektu w relatywnie krótkim czasie, maksymalnie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy realizacyjnej. Współpracujemy z największymi producentami wiatraków, dającym gwarancję, że otrzymamy od nich najnowocześniejszy i najefektywniejszy produkt – turbinę o najlepszych parametrach.
Metodologia prowadzenia inwestycji pozwala na minimalne zaangażowanie czasowe akcjonariuszy w projekt.
Opieramy się o zespół inżynierów (praktyków w branży od 15 lat) oraz prawników zapewniających ochronę techniczną i prawną inwestycji.
Inwestujemy tylko w wybrane, najlepsze lokalizacje, o największej, udokumentowanej wietrzności w Polsce.

 

więcej »

Menu